Handelskonferansen i Førde 2023

Handelskonferansen i Førde 26. oktober 2023

Handelsbyen Førde har vokse blant anna som følge av handel,- og service. Vi er den største byen mellom Ålesund og Bergen og bør vere interessant som reisemål både for handlande og for dei som søker arrangement og aktivitetar.

Nærliggande områder reiser ofte til Førde først og fremst for å handle, medan dei som reiser langt handlar som følge av at dei er her av andre grunnar.

Saman skal vi sette søkelyset på kundeopplevingar, leiarrolla, ansvar og trivsel og på den måten dyrke og videreutvikle handels,- og servicebyen Førde.

Handelskonferansen er i regi av handelsgruppa i Fins, og med gode samarbeidspartar og sponsorar startar vi det som vi ynskjer skal vere ei årleg samling for alle som jobbar med handel og service i Førde.

På denne konferansen vil vi via ulike foredragshaldarar og ulike tema rette oss mot leiarar, administrasjon og personalansvarlege på dagtid, medan vi på kveld vil rette fokuset mot medarbeidarane.

Dersom du er ein av dei som har dette som ditt arbeidsfelt eller av andre grunnar tenker at dette kan vere både interessant og nyttig, så melder du deg på her:

Program for 2023 kjem snart

komprimert program 2023

09.00 – 15.00

PROGRAM - Dag

Leiarar

08.30
Registrering i 3. etasje

09.00
Velkomen til Handelskonferansen 2023
v/ Jenny Følling og konfransier Trond Valaker

Rekruttering
09.15

Coopskulen med Geir Espe (adm. dir) & Øyvind Indrebø (HR direktør) i Coop Nordvest.

Ung jobb med Tove Nedrebø, Sunnfjord kommune.

Panelsamtale: Linda Hovland, (Framtidsfylket), Geir Espe (Coop Nordvest), & Stine Hagenes (Jobbpartner). Panel leia av Anne Mette Hjelle

10.20
Pause

Framover
10.40

Slik vi ser det – lokale og nasjonale utsikter framover v/ Trond Teigene, Sparebanken Sogn og Fjordane

Workshop i salen

Morgondagens servicehelt v/ Steinar B. Christensen

12.00
Lunsj

Kundeopplevelsen
13.00 

Mystery shopper ved Ina Stølen, Brandity

Panelsamtale: Resultat frå Mystery Shopper v/ Ina Stølen, Geir Espe (Coop Nordvest), og Tone Lin Støfring Skorvo (kunde). Panel leia av Randi Solheimsnes (Enivest). 

14.05
Pause

14.30
Takk og pris for handelsbyen Førde
v/ Gunn Merete Paulsen, politikar Sunnfjord Venstre

14.40
Panelsamtale: Nye tilbod i Førde
Odd Erik Gullaksen (Scandic Sunnfjord Hotel), Lene Hafstad (Røyst), Frode Noreide (Elvesus), Rebecca Ullebø (Pikant) og Line Kilnes (Dolly Dimples)
Panel leia av Trond Valaker. 

Slutt ca. 15.00

18.00 – 22.00

PROGRAM – kveld

Medarbeidarar og ekstrahjelper i lag med leiar

17.30 
Dørene opnar for kvelden.
Wraps ved ankomst

18.00
Velkommen v/ Jenny Følling & Trond Valaker.

Kor viktig er handel- og serviceyrket for Førde? V/ Roy Stian Farsund

Attraktivitet
18.40
Mystery shopper v/ Ina Stølen, Brandity

Sunnfjord O40 og Afterwork v/ Kathe Arnesen
Sunnfjord U40 v/ Sigrid Eikeland

“Difor valde vi serviceyrket”
Panelsamtale med: Gunn-Kristin Dalseth (Widerøe), Guoda Jurgaityte (Røyst), Thor Kolstad (Dressmann) & Norodd Rørstadbotnen (Frydenbø). Leia av Trond Valaker. 

19.10
Pause

19.20
Eg elskar jobben min v/ Rasmus Mo

Kåring av årets servicebedrift og årets servicemedarbeidar

20.20 
Vi flyttar oss opp til Larris Scene

20.30
Standup på Larris Scene med Jørgen EP

21.00
Tapas & DJ

Våre sponsorar

Kontakt

Anne Karin Steen
971 48 721
senterleiar@elvetorget.no

Odd Erik Gullaksen
905 62 154
odd.erik.gullaksen@scandichotels.com