09.00 – 15.00

PROGRAM - Dag

Leiarar

08.30 – 09.00
Registrering i 3. etasje

09.00 – 09.15
Velkomen til Handelskonferansen 2023
ved ordførar i Sunnfjord Kommune, Jenny Følling

09.15 – 10.15
Rekruttering
Coopskulen med Øyvind Indrebø, HR direktør Coop Nordvest.

Ung jobb med Tove Nedrebø, Sunnfjord kommune.

Panelsamtale: Linda Hovland, Framtidsfylket AS, Geir Espe, Coop Nordvest, Stine Hagenes, Jobbpartner. Panel leia av Anne Mette Hjelle

10.40 – 12.00
Framover
Slik vi ser det – lokale og nasjonale utsikter framover  v/ Trond Teigene, Sparebanken Sogn og Fjordane

Workshop i salen

Morgondagens servicehelt v/ Steinar B. Christensen

12.00 – 13.00
Lunsj

13.00 – 14.05
Kundeopplevelsen

Mysteriy shopper ved Ina Stølen, Brandity

Panelsamtale: Resultat frå Mystery Shopper v/ Ina Stølen, Randi Solheimsnes (Enivest), Geir Espe (Coop Nordvest), og Tone Lin Støfring Skorvo

14.05 – 14.30
Pause

14.30 – 14.40
Takk og pris for handelsbyen Førde
v/ Gunn Merete Paulsen, politikar Sunnfjord Venstre

14.40 – 15.00
Panelsamtale: Nye tilbod i Førde
Odd Erik Gullaksen (Scandic Sunnfjord Hotel), Lene Hafstaad (Røyst), Forde Noreide (Elvesus), Rebecca Ullebø (Pikant) og Line Kilnes (Dolly Dimples)
Konferansier: Trond Valaker. Slutt ca. 15.00

18.00 – 22.00

PROGRAM – kveld

Medarbeidarar og ekstrahjelper i lag med leiar

17.30 
Dørene opnar for kvelden
Wraps ved ankomst

18.00 – 19.10 Velkommen
v/ ordførar Jenny Følling

Kor viktig er handel- og serviceyrket for Førde? V/ Roy Stiand Farsund

Mystery shopper v/ Ina Stølen, Brandity

Attraktivitet
Sunnfjord O40 og Afterwork v/ Kathe Arnesen
Sunnfjord U40 v/ Sigrid Eikeland

“Difor valde vi serviceyrket”
Panelsamtale med: Gunn-Kristin Dalseth, Guoda Jurgaityte, Thor Kolstad, Norodd Rørstadbotten

19.10 – 19.20
Pause

19.20 – 20.20
Eg elskar jobben min v/ Rasmus Mo

Kåring av årets servicebedrift og årets servicemedarbeidar

20.20 
Vi flyttar oss opp til Larris Scene

20.30
Standup på Larris Scene med Jørgen EP

21.00
Tapas & DJ


Konferansier:
Trond Valaker

Kontakt

Anne Karin Steen
971 48 721
senterleiar@elvetorget.no

Odd Erik Gullaksen
905 62 154
odd.erik.gullaksen@scandichotels.com